Uit een meta-anlyse onderzoek uitgevoerd door Suzan Hobroek en collega’s van het Erasmus MC te Rotterdam blijkt dat werknemers met ernstig overgewicht 50% meer kans op een definitieve arbeidsongeschiktheid hebben dan mensen met een gezond tot normaal gewicht. Ook voor minder te dikke mensen is het risico ernstig verhoogd.

‘Teneinde werknemers te beschermen tegen voortijdig vertrek uit de arbeidsmarkt verdienen langetermijninterventies ter preventie van overgewicht en obesitas in de werkende bevolking overweging,’ concluderen de analysten in Scandinavian Journal of Work, Environment and Health (2013; epub 1 mei). Een eerdere, meer beperkte beoordeling (Obes Rev. 2008;9:572-81) wees al eerder in diezelfde richting.

Een zoektocht door vakliteratuur leverde Hobroek al 1097 publicaties op, waarvan 28 aan de criteria voldeden – de kleinste met 781 deelnemers, de grootste met 1.191.027, met een mediane duur van 10 jaar.

Uiteindelijk kwam het relatieve risico op langdurige arbeidsongeschiktheid door obesitas op 1,53% (95%-BI: 1,35-1,72), maar dat lag vooral aan de Scandinavische studies: daarbuiten kwam het uit op 1,21 (95%-BI: 0,81-1,81). Tussen mannen en vrouwen is weinig verschil. Moderne onderzoeken gaven wat lagere risico’s aan dan oudere studies. Minder ernstig overgewicht leidde tot een relatief risico van 1,16 (95%-BI: 1,08-1,24). Er lijkt geen statistisch significant verband tussen overgewicht en werkloosheid of vervroegd pensioen.

Ook te kort aan lichamelijke beweging (op welke manier ook gedefinieerd) verhoogd het risico op arbeidsongeschiktheid, maar niet op vervroegd pensioen.

‘De resultaten impliceren dat de toenemende prevalentie van obesitas in de meeste westerse landen een punt van zorg is wat betreft arbeidsparticipatie en arbeidsgeschiktheid,’ aldus de Rotterdamse onderzoekers. ‘Een gezonde levensstijl en een gezond gewicht zijn belangrijk voor een productieve beroepsbevolking.’

Bron: NTvG/Hans van Maanen

Share →
Contact Person Chat with us on WhatsApp (+316 11 11 92 95)