Medische keuring bij een sollicitatie, wat zijn de regels?

Een medische keuring of aanstellingskeuring kan soms onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure. Dit mag alleen als het voor de functie noodzakelijk is dat u aan bijzondere medische eisen voldoet. Zo mag een treinmachinist niet kleurenblind zijn. De arts mag u alleen vragen stellen die van belang zijn voor het doel van de medische keuring.

Regels medische keuring

De regels bij medische keuringen zijn onder andere:

  • In de vacature staat dat u voor de baan een medische keuring moet ondergaan.
  • U mag pas worden gekeurd als u de sollicitatieprocedure heeft doorlopen en de werkgever u aan wil nemen.
  • Voor de keuring informeert de werkgever u schriftelijk over het doel van de keuring. En over de vragen en onderzoeken die onderdeel zijn van de keuring.
  • Een geregistreerde (bedrijfs)arts voert de keuring uit.
  • Tijdens de keuring kan de arts u vragen stellen over uw gezondheid. Hij mag alleen vragen stellen die van belang zijn voor het doel van de keuring.
  • De arts mag geen onderzoek doen naar ernstige ongeneeslijke ziektes, erfelijke aandoeningen en hiv. Ook mag hij u niet vragen of u zwanger bent.
  • De arts informeert u over de uitslag van de keuring. Ook geeft hij aan de werkgever door of u geschikt of ongeschikt bent bevonden.
  • De arts mag geen medische informatie aan de werkgever doorgeven, behalve als u hiervoor toestemming geeft.

Vrijwillige medische keuring

Bent u al ergens in dienst? Dan kan uw werkgever u ook een preventief medisch onderzoek (PMO, voorheen PAGO) aanbieden. De verplichting voor zo’n onderzoek is er niet. U kunt zelf beslissen of u hieraan deelneemt. Bij dit onderzoek kijkt de bedrijfsarts of u door werkomstandigheden last heeft van uw gezondheid. De resultaten van het medisch onderzoek worden niet aan uw werkgever doorgegeven. U kunt er wel voor kiezen ze met uw werkgever te bespreken.

Medische Keuringen van Medimark

Bij Medimark kunt u terecht voor vele medische keuringen. Medimark heeft vestigingen door het hele land, dus praktisch altijd wel één bij u in de buurt. Kijk hier voor meer informatie over de keuringen van Medimark.

Bron: Rijksoverheid.nl

Tagged with →  
Share →
WhatsApp Chat with us on WhatsApp (+316 11 11 92 95)