Bodemsaneringskeuring

De bodemsaneringskeuring is arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor werknemers werkzaam in het verrichten van of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water o.a. in het kader van bodemsanering.

De bodemsaneringskeuringen zijn gericht op een vroegtijdige diagnose van mogelijke gezondheidsschade en tevens gericht op de beoordeling van de geschiktheid van de medewerker voor deze werkzaamheden.

Als de werknemer geschikt wordt bevonden wordt aan hem/haar een geschiktheidsverklaring verstrekt. Deze geschiktheids verklaring heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Indien werknemers buitenlucht afhankelijke adembescherming moeten dragen dan is een keuring C verplicht. Dit is inclusief inspannings-ECG.

U kunt bij ons terecht voor alle klasse bodemsaneringskeuringen.

Meer informatie, offerte & contact

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met een van onze collega’s op 010 – 45 31 900 of klik hier om het contactformulier in te vullen.

Afspraak maken

Klik hier boven voor het maken van een afspraak in één van onze vele vestigingen bij u in de buurt of bel gratis met 0800 – 63 34 627 (tijdens kantooruren).

WhatsApp Chat with us on WhatsApp (+316 11 11 92 95)